Koekjesverkoop 2013

Omdat wij voor de goede werking van onze atletiekclub nood hebben aan héél wat financiële middelen, zijn wij genoodzaakt jaarlijks enkele activiteiten te organiseren, waaronder de koekjesverkoop. Mits een geringe inspanning van ieder lid, kan dit wat extra centen in de clubkas brengen, die wij dan opnieuw kunnen spenderen aan andere organisaties ten voordele van onze leden.

De website is nu uitgerust met een webwinkel om bestellingen te plaatsen. Bij familie, vrienden, buren en kennissen kun je navraag doen om hun steun te betuigen.

Voor een vlotte administratieve verwerking is het enkel mogelijk om via de site te bestellen. Op de home page staat bovenaan een link naar de catalogus van de koekjesverkoop.

We kiezen voor een zelfde uitgebreid gamma als vorig jaar en behouden de prijs van 5,50 € per doos, waarin telkens een halve euro voorzien is voor de verkoper. Op deze manier wordt je beloond voor de inspanning.

Bestellen kan tot uiterlijk 8 december 2013 waarbij het geld dient te worden overgeschreven op de rekening op naam van ‘Houtland Atletiekclub’: BE41 9611 7751 1510 met vermelding van de code ‘koekjesverkoop 2013_gevolgd door het bestellingsnummer die jullie zullen krijgen na het uitvoeren van de bestelling op de website.

Er dient slechts 5,00 € per doos te worden overgeschreven. De halve euro voorzien voor de verkoper mag onmiddellijk worden afgehouden.

Enkel de betaalde dozen worden besteld en afgeleverd.

Op zaterdag 14 december 2013, tussen 09.00 en 12.00 uur kunnen de koekjes dan afgehaald worden in de garage van de broer van Filip Pattyn, in de Groenestraat 2, recht voor de ALDI, te Torhout. Wij danken U bij voorbaat voor uw inspanning en steun. Als elk lid minstens vijf dozen zou kunnen verkopen, dan zijn wij verzekerd van een succes. We rekenen alvast op uw inspanning.

Het bestuur