Wijziging secretariaat

 
 
Johan Verbrugghe enMartine Dewulf zijn vanaf heden geen bestuurslid meer. Daarom werd het secretariaat voorlopig overgebracht naar de maatschappelijke zetel: Beckhofstraat 15, 8820 Torhout.
 
De e-mailadressen houtlandatletiek@hotmail.comhac@val.be en secretaris@houtlandatletiek.be worden op dit moment door de rest van het bestuur opgevolgd.
Hierbij dient gemeld te worden dat het e-mailadres houtlandatletiek@hotmail.com op termijn zal vervangen worden door secretaris@houtlandatletiek.be. Gelieve deze wijziging door te voeren in jullie elektronisch adressenbestand.
 
Bij deze willen wij melden dat de functie van clubsecretaris en/of bestuurslid vacant is en worden de taken van het secretariaat tijdelijk opgenomen door de resterende bestuursleden. Kandidaturen voor de functie van bestuurslid en/of secretaris kunnen ingediend worden bij de voorzitster.
Wij hopen dat u geen hinder zult ondervinden bij de verdere werking van onze club. Het voltallige bestuur is steeds beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.
 
Wij willen Johan en Martine bedanken voor hun jarenlange inzet om onze club mee te helpen opbouwen