Geen stijging van het lidgeld voor het seizoen 2012-2013 voor actieve atleten

De Vlaamse Atletiekliga heeft beslist om de bijdragen die iedere club per atleet moet betalen, te verhogen via een indexering. Om onze werking te garanderen moeten we als club nauwlettend toezien op ons budget en onze uitgaven afstemmen op onze inkomsten. Als atletiekclub streven we ernaar om onze atleten te motiveren om deel te nemen aan het minimum aantal wedstrijden opgelegd door de club, namelijk vijf. Dit kunnen zowel officiële veldlopen zijn als indoor- en outdoorwedstrijden georganiseerd door de Koninklijke Belgische atletiekbond of de Vlaamse atletiekliga.
Iemand die tijdens dit seizoen aan minimaal vijf officiële wedstrijden deelneemt, zal voor het komende seizoen evenveel lidgeld moeten betalen als dit seizoen, namelijk 75 euro. Voor wie daarentegen niet aan het minimum aantal wedstrijden heeft deelgenomen, zal het lidgeld stijgen van 90 naar 125 euro. Een actieve atleet bespaart zo 50 euro omdat hij of zij via de geleverde prestaties immers bijdraagt aan het uitdragen van de naam van onze club wat een positieve weerslag heeft op onze mogelijkheden om sponsoring binnen te rijven of subsidies aan te vragen.