G-atletiek

G-TEAM ACHILLES

 

NIEUW !!! vanaf 20 septemter 2017 starten we elke woensdag met atletiektraining voor G-sporters vanaf 8 jaar met een mentale beperking.

Plaats : Atletiekpiste, Bruggestraat 14 Torhout

uur : 18u00 tot 19u30

Geïnteresseerden kunnen 3x komen proberen alvorens definitief aan te sluiten. Het lidgeld bedraag 140 € per jaar (1/11/2017-31/10/2018), en zijn ook vrij om aan de trainingen op dinsdag en zaterdag te Oostende deel te nemen.

Voor meer informatie zie bijlage helemaal onderaan.

 

VISIE

We willen jongeren met een mentale beperking een duurzaam aanbod bieden.

Jongeren die in de reguliere sportclubs het trainings- of competitieniveau niet aankunnen willen we de kans geven om met gelijken in groep te trainen, zich uit te leven en te kunnen meten met elkaar. 

Door bij een sportclub te horen en met andere atleten samen te trainen verhoogt dit hun zelfvertrouwen.

Onze trainingen zijn niet ter vervanging van kiné, andere therapeutische sessies of bezigheidstherapie. 

We willen meer bieden dan louter bezigheid.

Door aandacht te schenken aan veel variatie en gebruik te maken van kleine hulpmiddelen leren we geleidelijk de verschillende atletiekdisciplines aan en dit elk op zijn of haar niveau.

We bieden hen training op maat aan, waar uithouding, snelheid, vormspanning, coördinatie, kracht, sprongkracht, lenigheid en techniek aan bod komen.

Via de trainingen werken we aan doorzettings- en uithoudingsvermogen, iets wat deze jongeren in onze maatschappij meer dan de anderen zullen nodig hebben.

We dragen de samenwerking van de atleten hoog in het vaandel en zien erop toe dat ze steeds zorg dragen voor elkaar.

Ook bieden we de competitieve jongeren de kans om zich te meten met anderen.

Waar mogelijk streven we naar integratie met de andere atleten van de club.

We bieden ook continuïteit aan : wekelijks, alsook tijdens de vakantieperiodes, het hele jaar door wordt training gegeven.

 

TRAININGEN

Wie kan er bij ons aansluiten

 • Jongeren die aan sport willen doen op basis van een aangepaste atletiektraining.
 • Jongeren die een atletiekprogramma in groepjes kunnen/willen volgen
 • Jongeren vanaf 8 jaar tot …

Wanneer en waar gaan de trainingen door

 • Elke dinsdagavond van 18u15 tot 19u45 in de Versluys Dôme (basketzaal), Northlaan 13 te Oostende.
 • Elke zaterdagmorgen van 10u00 tot 12u00 , zelfde locatie.
 • Als het weer het toelaat, wordt altijd buiten op het strand getraind.
 • Ons team bestaat uit de volgende trainers:

Ouders

We houden eraan dat de atleet 5 minuten voor aanvang van de training in de Versluys Dôme aanwezig is.

We vragen de ouders om mee te gaan naar de wedstrijden.

De ouders kunnen tijdens de training elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

 

FORMALITEITEN

Welke formaliteiten dienen verricht te worden

 • Vooraf is er een gesprek met de atleet, ouder en trainers.
 • Na 3 oefenbeurten en een evaluatie met de trainers kan de jongere zich wel/niet aansluiten bij de club.
 • Het lidgeld wordt betaald en zo is de atleet verzekerd en aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en Parantee.
 • Inschrijving bedraagt 140 €, de atleet kan dan ook deelnemen aan de Belgische Kampioenschappen en andere officiële wedstrijden.
 • Voor atleten jonger dan 14 bedraagt het inschrijvingsgeld 90 €, en kan dan enkel aan happenings of demo-wedstrijden deelgenomen worden.

Attesten

Volgende attesten dienen bij inschrijving ingevuld en   ondertekend ingediend te worden.

 • Aansluitingsfiche, dient door ouders /voogd ingevuld te worden.
 • Een kopie van het FOD-attest (dit is het attest van de graad van handicap die in % of in punten is vermeld).

Attest verstandelijke handicap ingevuld door een arts of CLB.

 

HISTORIEK

“Uit mijn persoonlijke ervaring met een zoon met een mentale beperking en het feit dat er in onze regio geen atletiekaanbod was voor mensen met een mentale beperking heb ik in april 2004 samen met Hermes Oostende een proefproject G-Atletiek opgestart.

Na een super proefjaar met 4 atleten besloten we verder te gaan.  Op 1 juni 2006 werd onze G-werking als pilootproject voor West-Vlaanderen opgenomen door de Vlaamse regering in het prioriteitenbeleid van de gehandicaptensport.

Na 6 jaar hadden we reeds 20 atleten en leerden we ze naast het lopen ook allemaal fietsen en zwemmen.

Onze atleten namen deel aan sportkampen en sommigen trainden af en toe mee met de valide atleten.

Nu 12 jaar later is onze groep aangegroeid tot 28 atleten en 4 trainers.

We namen reeds verschillende malen deel aan Special Olympics, waaronder ook de Special Olympics Europese Spelen dewelke in 2014 te Antwerpen plaatsvond.

Als klap op de vuurpijl werd in 2015 één van onze atleten geselecteerd om deel te nemen aan de Special Olympics Zomer Wereldspelen te Los Angeles.

Tevens zijn we ook van de partij tijdens het PK (Provinciaal Kampioenschap) cross, indoor en piste, het BK (Belgisch Kampioenschap) voor mensen met een beperking die jaarlijks doorgaat in het Koning

Boudewijnstadion en niet te vergeten de recrea-wedstrijden.

In oktober 2014 kreeg onze werking een nieuwe wending en gingen we in zee met Houtland Atletiekclub (HAC) Torhout.

Daar werd onze nieuwe roepnaam G-Team Achilles.

We opteerden voor “Achilles”, omdat de achillespees een zwakke en kwetsbare pees van ons lichaam is, en ook deze kinderen zijn kwetsbaar in de maatschappij.”

 

Christine Caron